Foresto 38cm obojek pro kočky a psy do 8kg

Kód: WW00038077
889 Kč –11 %
Foresto 38cm obojek pro kočky a psy do 8kg
889 Kč –11 % 790 Kč
Skladem

Foresto 38 je vysoce účinný antiparazitní obojek proti blechám a klíšťatům, který chrání kočky a malé psy s váhou do 8kg až po dobu 8 měsíců.

Detailní informace

Detailní popis produktu

* VVLP (vyhrazený veterinární léčivý přípravek)

Antiparazitní obojek pro kočky a malé psy o váze do 8 kg proti klíšťatům, blechám a jejich vývojovým stádiím a všenkám u psů.

Účinný proti blechám a klíšťatům až 8 měsíců.

Indikace:

Kočky:
Léčba a prevence zablešení (Ctenocephalides felis) po dobu 7 až 8 měsíců. Zabraňuje vývoji bleších larev v nejbližším okolí zvířete po dobu 10 týdnů. Může být použit jako součást léčby alergické dermatitidy vyvolané blechami (FAD). Přípravek má stálý akaricidní (smrtící) (Ixodes ricinus, Rhipicephalus turanicus) a repelentní (zabraňující sání) účinek proti klíšťatům (Ixodes ricinus) po dobu 8 měsíců. Působí proti larvám, nymfám i dospělým klíšťatům. Klíšťata přisátá na kočce před nasazením obojku nemusí být zahubena do 48 hodin po jeho aplikaci a mohou zůstat dále na napadeném zvířeti. Proto je vhodné odstranit všechna klíšťata na kočce při nasazení obojku. Po 2 dnech po nasazení obojek zabraňuje dalšímu napadení klíšťaty.

Psi:
Léčba a prevence zablešení (Ctenocephalides felis, C. canis) po dobu 7 až 8 měsíců. Zabraňuje vývoji bleších larev v nejbližším okolí zvířete po dobu 8 měsíců. Může být použit jako součást léčby alergické dermatitidy vyvolané blechami (FAD). Přípravek má stálý akaricidní (smrtící) účinek proti klíšťatům (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus) a repelentní (zabraňující sání) účinek (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) po dobu 8 měsíců. Působí proti larvám, nymfám i dospělým klíšťatům. Klíšťata přisátá na psovi před nasazením obojku nemusí být zahubena do 48 hodin po jeho aplikaci a mohou zůstat dále na napadeném zvířeti. Proto je vhodné odstranit všechna klíšťata na psovi při nasazení obojku. Po 2 dnech po nasazení obojek zabraňuje dalšímu napadení klíšťaty.

Léčba infestace všenkami (Trichodectes canis). Přípravek poskytuje nepřímou ochranu proti přenosu patogenů Babesia canis vogeli a Ehrlichia canis přenášených klíšťaty Rhipicephalus sanguineus, čímž se snižuje riziko babeziózy a ehrlichiózy u psů po dobu 7 měsíců. Snížení rizika infekce Leishmania infantum přenosem flebotomy po dobu až 8 měsíců.

Kontraindikace: Nepoužívat u koťat do věku 10 týdnů a u štěňat do věku 7 týdnů. Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé nebo pomocné látky.

Nežádoucí účinky: Ve vzácných případech se v prvních dnech po nasazení obojku u zvířat, která nejsou zvyklá nosit obojek, mohou objevit poruchy chování jako schovávání se, vokalizace, hyperaktivita, nadměrné olizování a/nebo čistění nebo škrábání místa aplikace. Ve velmi vzácných případech byla hlášena agresivita po nasazení obojku. Překontrolujte, jestli je obojek utažen správně. Vzácně u psů a méně často u koček mohou vzniknout v místě nasazení obojku místní reakce v podobě pruritu, erytému a vypadávání srsti. Tyto změny obvykle vymizí během 1 až 2 týdnů. V ojedinělých případech se doporučuje obojek přechodně sundat, dokud symptomy neodezní.

Velmi vzácně u psů a vzácně u koček se objevují v místě nasazení obojku místní reakce jako dermatitida, zánět, ekzém, léze nebo krvácivost. V těchto případech se doporučuje obojek sundat.
Ve vzácných případech se mohou objevit neurologické příznaky, jako je ataxie, záchvaty křečí a třes. V těchto případech se doporučuje obojek sundat.
U psů a koček se mohou zpočátku také vzácně vyskytnout mírné a přechodné reakce, jako je útlum, změny příjmu potravy, slinění, zvracení a průjem. Podobně jako u ostatních lokálně aplikovaných přípravků se může u přecitlivělých zvířat vyskytnout alergická kontaktní dermatitida.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:
- velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)
- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)
- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)
- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)
- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

Obsah léčivých a účinných látek: Jeden šedý obojek bez zápachu o délce 38 cm (12,5 g) obsahuje léčivé látky: 1,25 g imidaclopridum a 0,56 g flumethrinum.

Cílové druhy zvířat: Kočky, psi (8 ≤ kg)

Dávkování a způsob podání: Pro kočky a menší psy do hmotnosti 8 kg použijte jeden obojek o délce 38 cm. Pro psy o hmotnosti nad 8 kg použijte obojek pro psy > 8 kg o délce 70 cm. Pro použití na kůži. Jeden obojek nasadit zvířeti na krk. Pouze pro vnější použití.

Pokyny pro správné podání: Obojek vyjměte z ochranného sáčku těsně před nasazením. Obojek rozviňte a odstraňte případné kousky plastových spojek. Nasaďte zvířeti obojek na krk tak, aby nebyl příliš utažený (při správném nasazení lze pod obojek vsunout 2 prsty). Volný konec obojku protáhněte poutkem a odstřihněte přesahující část ve vzdálenosti 2 cm za poutkem. Obojek musí být stále nasazen po ochrannou dobu 8 měsíců. Po uplynutí ochranné doby obojek sundejte. Pravidelně kontrolujte, zda je obojek správně utažen. Pokud je to nutné, zvláště u rychle rostoucích koťat/štěňat, povolte ho. Tento obojek je vybaven bezpečnostním zámkem. Pokud dojde k zachycení za obojek, což je u koček velmi vzácné a u psů mimořádně vzácné, mají zvířata většinou dostatečnou sílu obojek povolit a tak se rychle uvolnit.

Ochranná lhůta: Není určeno pro potravinová zvířata.

Zvláštní opatření pro skladování: Skladujte mimo dohled a dosah dětí. Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky skladování. Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na sáčku a krabičce nebo kartonové krabici. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Zvláštní upozornění:
Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:
Klíšťata zpravidla uhynou a odpadnou z hostitele během 24 až 48 hodin po napadení, aniž by sála krev. Během terapie může dojít k přisátí ojedinělých klíšťat. Za nepříznivých podmínek proto nelze jednoznačně zamezit přenosu infekčního onemocnění klíšťaty. Obojek by měl být nasazen pokud možno před začátkem sezóny klíšťat nebo blech. Ačkoli bylo prokázáno významné snížení výskytu infekce Leishmania infantum u psů, přípravek prokázal variabilní repelentní účinek (zabraňující sání) a insekticidní účinek na flebotomy Phlebotomus perniciosus. Výsledkem může být, že může dojít k sání flebotomy, a proto přenos Leishmania infantum nemůže být zcela vyloučen. Obojek by měl být nasazen těsně před začátkem období aktivity flebotomů, odpovídající sezóně šíření Leishmania infantum, a měl by být používán po celou dobu rizikového období.

Jako u všech lokálně aplikovaných přípravků s dlouhodobým působením může dojít v období sezónního línání k mírnému a přechodnému poklesu účinnosti, jelikož určitá část léčivé látky je navázána v srsti, kterou zvíře ztrácí. V těchto případech uvolňování léčivých látek z obojku okamžitě doplňuje ztráty tak, aby bylo opět dosaženo plné účinnosti bez nutnosti dalšího ošetření či výměny obojku. Pro optimální potlačení blech v silně zamořené domácnosti blechami může být potřebné ošetření okolí vhodnými insekticidy.

Přípravek je odolný proti vodě a zůstává účinný i v případě, že se zvíře namočí. Dlouhotrvající a intenzivní působení vody nebo časté šamponování se nicméně nedoporučuje, protože může zkrátit trvání účinku přípravku. Studie potvrzují, že po opětovné distribuci účinných látek v srsti po šamponování či ponoření zvířete do vody jednou měsíčně se výrazně nezkracuje osmiměsíční účinnost proti klíšťatům; účinnost přípravku proti blechám nicméně od pátého měsíce používání postupně klesá. Vliv šamponování nebo namočení do vody na přenos leishmaniózy u psů nebyl zkoumán.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:
Skladujte sáček s obojkem v krabičce až do doby použití. Podobně jako u ostatních veterinárních léčivých přípravků nedovolte dětem hrát si s obojkem nebo ho dávat do úst. Zvířatům, která nosí tento obojek, nedovolte spát v posteli s jejich majiteli, zejména s dětmi. Imidakloprid a flumethrin se během nošení obojku nepřetržitě uvolňují z obojku do kůže a srsti. Obojek může u některých lidí způsobit přecitlivělost.
Lidé se známou přecitlivělostí (alergií) na některou ze složek přípravku by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Ve velmi vzácných případech u některých lidí může přípravek způsobit podráždění kůže, očí a dýchacích cest. V případě podráždění očí, důkladně vypláchněte oči studenu vodou. V případě podráždění kůže, omyjte kůži mýdlem a studenou vodou. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Veškeré zbytky a útržky obojku ihned zlikvidujte (viz bod „Pokyny pro správné podání“). Po nasazení obojku si umyjte ruce studenou vodou.

Březost, laktace, snáška:
Laboratorní studie zkoumající účinky flumethrinu nebo imidaklopridu na potkanech nebo králících neprokázaly žádný vliv na plodnost nebo reprodukci zvířat ani teratogenní či fetotoxické účinky. Nicméně bezpečnost veterinárního léčivého přípravku během březosti a laktace nebyla u cílového druhu zvířat stanovena. Vzhledem k chybějícím údajům proto použití přípravku u březích a laktujících fen nebo koček nelze doporučit.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):
Vzhledem k charakteru obojku je nepravděpodobný výskyt klinických příznaků způsobených předávkováním léčivých látek. Předávkování bylo zkoumáno při nasazení 5 obojků zároveň po dobu 8 měsíců u dospělých koček nebo psů ani u 10 týdenních koťat nebo 7 týdenních štěňat po dobu 6 měsíců. Žádné další nežádoucí účinky kromě popsaných v bodě „Nežádoucí účinky“ nebyly pozorovány. Ve vzácném případě, kdy zvíře obojek pozře, se mohou objevit mírné příznaky podráždění gastrointestinálního traktu (např. měkká stolice).

Pouze pro zvířata.

ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

Reg. číslo ÚSKVBL: 99/068/11-C

ÚSKVBL kod: 9900645

Příbalový leták

ILUSTRATIVNÍ FOTO

 

Splňujeme Nařízení EU 2019/6 o veterinárních léčivých přípravcích


Doplňkové parametry

Kategorie: Antiparazitní obojky pro psy
Hmotnost: 0.04 kg
Velikost psa: Malý
Značka: Foresto
Délka: 38cm
Účinná látka: Imidaclopridum

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: